INAPOI

Comunicat de presa

Ȋn contextul campaniei electorale pentru alegerile locale din Iași, ȋn ultimele două săptămâni au apărut ȋn spațiul media unele informații false, tendențioase sau cu un puternic caracter insinuant care fac referire directă la compania CONEST.

Ca urmare a acestui fapt, vă rugăm să primiți spre difuzare următoarele precizări:

 

1. Ţinând cont că statul este principalul investitor ȋn sectorul construcțiilor civile și de infrastructuri rutiere din România, este firesc ca firma CONEST prin mărimea, experiența și capacitatea tehnico-profesională, să participe la licitațiile organizate de instituțiile publice.

Astfel, ȋn mod concret, ȋncă din anul 1963, am executat lucrări de construcții publice ȋn Iași, Constanța, Galați, Suceava, Vaslui, Botoșani, Bacău, Neamț și alte județe, și o vom face ȋn continuare pentru că acesta este segmentul de piață ȋn care activăm și vom activa.

Beneficiarii noștri principali au fost: Consilii Județene, Primării, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Mediului, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională de Locuințe, Regii Autonome Apă-Canal, Institutul Național al Patrimoniului, Aeroportul Iași și mulți alții.

 

2. Din datele prezentate mai jos, se poate observa limpede că Primăria Iași nu este principalul nostru beneficiar. Volumul cifrei de afaceri al companiei CONEST este constituit ȋn mod majoritar din relațiile contractuale cu alți clienți. Doar 25% din cifra de afaceri cumulată pe anii 2011-2014 este dată de contractele cu Primăria Iași.

 

 

 

3. Compania CONEST a participat și a câștigt licitații organizate de Primăria Iași ȋn mod legal, fără niciun fel de intervenții oneroase, așa cum aceste materiale insinuează. CONEST nu a apelat și nu s-a folosit niciodată de influența angajaților din primărie pentru a câstiga licitații sau beneficii de orice altă natură.

TOATE licitațiile s-au derulat prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP, un sistem perfect transparent și la care oricine are acces și poate verifica modul de ȋndeplinire a criteriilor de atribuire a contractelor.

Majoritatea proiectelor menționate ȋn aceste materiale au fost finanțate din fonduri europene. Aceste proiecte au criterii stricte și riguroase ȋn derulare (etape de execuție, verificare, control și decontare), fiind monitorizate și verificate atât de organisme locale, cât și regionale.

Așadar, nici un angajat al Primăriei Iași, indiferent de rangul acestuia, nu ar fi putut să influențeze atribuirea acestor contracte participanților la licitații și nici să decidă discreționar efectuarea de plăți către constructori.

 

4. De asemenea, compania CONEST nu a avut NICIODATᾸ vreun angajat al Primăriei Iași ca reprezentant al său ȋn relația cu această instituție. Orice afirmații ȋn acest sens sunt nefondate și profund răuvoitoare.

 

5. Materialele la care facem referire, utilizând insinuări, fragmente de informații și afirmații false, aduc un prejudiciu imens reputației, credibilității și seriozității cu care compania CONEST este implicată RESPONSABIL ȋn dezvoltarea unui sector atât de necesar ȋn România.

 

Ȋn consecință, vom face toate demersurile legale pe lângă instituțiile abilitate pentru a identifica și a trage la răspundere pe autorii acestor grave dezinformări cu scopul evident al obținerii de beneficii electorale.

 

Director General,

Irinel-George TOFAN

 

Iași, 2 iunie 2016